Uuteen varausjärjestelmään siirtymisen ja ohjelmaan viime viikolla tehdyn päivityksen jälkeen on syytä vielä käydä läpi tuntivarauksien perumisiin ja maksuihin liittyviä käytäntöjä. Avoimena olevat maksut siirtyvät edelleen, kuten ennenkin, laskutukseen aina seuraavan kalenterikuukauden 5. päivän jälkeen.

Tutustu tästä tarkemmin ohjeisiin. Vuorojen maksaminen ja peruminen.

Irtovuorojen perumisen takaraja on 24h. Tämän jälkeen vuoroa ei voi enää perua, mutta sen voi yrittää edelleen myydä (laittaa myyntiin). Jos vuoro varataan toisen asiakkaan toimesta, vastuu vuorosta siirtyy vuoron uudelleen varanneelle.
Irtovuoron voi myös aina siirtää toiseen ajankohtaan, jos tietää ettei vuoroa pääse pelaamaan, olemalla yhteydessä asiakaspalveluun.

Vakiovuoroa ei koskaan peruta, vaan vuoro laitetaan myyntiin tai uutena vaihtoehtona varastoidaan suoraan myöhemmin käytettäväksi. Jos vakiovuoroa ei ole saatu edelleen myytyä, vastaa vakiovuorolainen kaikissa tapauksissa vuoron maksusta.

Kassasaldon ja varasto-/pankkisaldon tiedot löytyvät järjestelmästä kohdasta omat tiedot.